Technische expertise | Tactics Skip to main content
nl
en

Technische expertise

Wij kennen onze programmeertalen door en door

Bij Tactics wegen we voor elk project af welke tools het meest geschikt zijn. Flexibiliteit is onze tweede natuur.

Ook de programmeertalen en frameworks die we gebruiken, zijn bijzonder flexibel. Al sinds het begin werkt Tactics uitsluitend met community-led opensourcetools.

C Sharp

C# is een multiparadigma-programmeertaal voor algemene doeleinden. C# is statisch en sterk getypeerd, en omvat imperatieve, declaratieve, functionele, generieke, objectgeoriënteerde en componentgeoriënteerde programmeertechnieken.

F sharp

F# is een functionele, sterk getypeerde multiparadigma-programmeertaal voor algemene doeleinden, die functionele, imperatieve en objectgeoriënteerde programmeermethoden omvat.

PHP

PHP is een scripttaal voor algemene doeleinden, die gericht is op webdevelopment. Ze werd in 1994 ontworpen door de Deens-Canadese programmeur Rasmus Lerdorf. De referentie-implementatie van PHP wordt nu ontwikkeld door The PHP Group.

React

React is een gratis, opensource, frontend JavaScript-bibliotheek voor het bouwen van gebruikersinterfaces en UI-componenten. Het wordt onderhouden door Facebook en een community van individuele ontwikkelaars en bedrijven. React kan gebruikt worden als basis bij de ontwikkeling van single-page of mobiele applicaties.

Typescript

TypeScript is een programmeertaal die door Microsoft ontworpen is en onderhouden wordt. Het is een strikte syntactische superset van JavaScript en voegt statische typering toe aan de taal. TypeScript is ontworpen voor de ontwikkeling van grote toepassingen en transcompileert naar JavaScript.

Symfony

Symfony is een PHP-framework voor webtoepassingen dat is opgebouwd uit een set van herbruikbare componenten/bibliotheken.