Persbericht: Antwerps bedrijf ontwikkelt software om nieuw Vlaams BOA-decreet mogelijk te maken | Tactics Skip to main content
nl
en

Luwio zal het beheer van activiteiten en buitenschoolse opvang voor steden & gemeenten grondig digitaliseren

Ouders willen hun kind inschrijven voor een hobby of kamp, maar zien door het bos de bomen niet meer. Bovendien komen de uren niet goed uit. Of men botst op wachtlijsten. Om die complexe puzzel te verbeteren ontwikkelde het Antwerpse bedrijf Tactics samen met Sport Vlaanderen de software Luwio. Luwio speelt volledig in op het nieuwe BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) van de Vlaamse Overheid dat tegen 2026 dezelfde problemen wil oplossen. Het decreet wil immers naschoolse activiteiten en opvang toegankelijker, inclusiever, betaalbaarder en kwalitatiever maken en alles vooral beter op elkaar afstemmen. 

Gedaan met verschillende, ongebruiksvriendelijke systemen.

Luwio zal de administratieve werking van steden en gemeenten, jeugddiensten en organisatoren van jeugdkampen, sportclubs en zwembaden, cultuurcentra en buitenschoolse opvang enorm vereenvoudigen”, vertelt CEO Taco Orens. Accommodatiebeheer met zaalverhuur, beheer van activiteiten, inschrijvingen, ticketing, kassabeheer, en materiaalbverhuur van álle aanbieders in een regio brengen we heel eenvoudig samen in 1 applicatie met een naadloze integratie met Digitaal Vlaanderen zoals bv Mijn burgerprofiel.” Gedaan met verschillende, ongebruiksvriendelijke systemen, verouderde software en formulieren. En eindelijk overzicht voor ouders. “Gemeenten, ouders en organisatoren kunnen zo weer met de essentie bezig zijn.”

"Door de gebruiksvriendelijkheid werd gekozen voor Luwio! De software resulteert in meer efficiëntie en tijdsbesparing, waardoor we onze focus kunnen verschuiven naar de kern: sport."

Joris Rayen - Sport Vlaanderen 

In samenwerking met Sport Vlaanderen

 

“We hebben samen met Sport Vlaanderen onderzocht waar de grootste efficiëntiewinsten en vereenvoudigingskansen te rapen vallen in de werking rond activiteiten. Zo kwamen we uit op 4 modules: activiteitenbeheer, zaal & materiaalverhuur, ticketing en kassabeheer. We zijn er samen in geslaagd om die 4 luiken in 1 systeem te borgen.” 

Meer onderling & digitaal samenwerken

Met deze software neemt Tactics haar maatschappelijke rol op. Verenigingen hebben niet altijd de middelen, de kennis en de tijd om goeie software te bouwen of ze kiezen systemen die niet afgesteld zijn op hun noden. “Daar willen we nu grondig verandering in brengen zodat alle naschoolse organisaties digitaal geprofessionaliseerd worden en onderling beter kunnen samenwerken.” Luwio wil via hedendaagse software het gebruiksgemak verhogen voor zowel de gemeenten en organisatoren als voor bezoekers van de faciliteiten.

De nieuwe software biedt bovendien een zeer goed antwoord op de ambities die de Vlaamse Overheid uitschreef in haar BOA-decreet. Waarbij de Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken. Tactics, al jarenlang expert binnen de kinderopvangsoftware, ziet de mogelijkheid om hun expertise van de voorbije jaren te bundelen en zo een antwoord te bieden op het BOA-decreet.
 

Informatie voor de pers

Over Tactics
Tactics is al jaren een vertrouwde naam. Tactics ontwikkelt geavanceerde en complete toepassingen op maat. Ze zijn voorbeeld ook al jaar en dag actief met een oplossing in de kinderopvangsector (http://kinderopvang.software). Voor meer informatie over de activiteiten van Luwio.be en hoe zij voldoen aan het BOA-decreet, nodigen wij u uit om contact op te nemen met Bart Van Herck – bart.vanherck@tactics.be

Over Sport Vlaanderen
Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen, omdat we geloven dat iedereen er gelukkiger en gezonder van kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt. Niet voor niets is onze campagneslogan #sportersbelevenmeer. We investeren in infrastructuur, leiden trainers op, delen kennis en brengen mensen samen. Dat doen we steeds in nauwe samenwerking met de Vlaamse sportsector en relevante partners, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en ethiek, en met een open blik op de toekomst.   

Het BOA-Decreet uitgelegd
Het BOA-decreet betekent een belangrijke ommezwaai voor zowel lokale besturen, buitenschoolse opvang, vrijetijdsaanbieders als scholen. Lokale besturen krijgen de regierol rond BOA in handen. Organisatoren van buitenschoolse opvang krijgen na de overgangstermijn niet langer subsidies van de Vlaamse Overheid, maar passen vanaf dan in het lokale BOA-verhaal. Zo zullen bijvoorbeeld de lokale sportclub, speelpleinwerking en onderwijspartners uitgenodigd worden om samen na te denken over een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving voor elk kind. 

 

 

Contactpersoon
Bart Van Herck
bart.vanherck@tactics.be of 0494 72 64 84 
Luwio.be