Kapels softwarebedrijf maakt inschrijven jeugdkampen en buitenschoolse opvang makkelijker | Tactics Skip to main content
nl
en

Kapels softwarebedrijf maakt inschrijven jeugdkampen en buitenschoolse opvang makkelijker

Op maandag 26 februari verschenen we met de lancering van Luwio in het Nieuwsblad, GVA en Made in Antwerpen met "Kapels softwarebedrijf maakt inschrijven jeugdkampen en buitenschoolse opvang makkelijker". Het artikel kan je hier ook nalezen. 

Het Kapels softwarebedrijf Tactics pakt uit met Luwio, een pakket dat de administratie van sportclubs en buitenschoolse kinderopvang van steden en gemeenten samenbrengt, vereenvoudigt en gebruiksvriendelijker maakt.

Op de hoogste verdieping van het pand op kmo-zone Starrenhof werkt een tiental werknemers van Tactics verder aan Luwio. Bedrijfsleider Taco Orens en communicatieverantwoordelijke Bart Van Herck geven tekst en uitleg. Bart Van Herck: “Dit is het pakket waar zowel gemeentelijke en stedelijke diensten als sport- en jeugdverenigingen al lang op wachten. Dat klinkt natuurlijk logisch uit mijn mond, maar het zijn ook de reacties die we vanuit het veld krijgen.”

Bart Van Herck en Taco Orens verduidelijken. “Ouders willen hun kind bijvoorbeeld inschrijven voor een hobby of kamp, maar zien door het bos de bomen niet meer omdat ze worden geconfronteerd met verschillende softwarepakketten. Bovendien komen de uren om in te schrijven niet altijd goed uit. Of ouders botsen op wachtlijsten.”

“Om die complexe puzzel te verbeteren, ontwikkelden we samen met Sport Vlaanderen deze nieuwe software. Luwio vereenvoudigt de administratieve werking van onder meer steden en gemeenten, jeugddiensten en organisatoren van jeugdkampen, sportclubs, cultuurcentra en buitenschoolse opvang”, legt Taco Orens uit.

“Accommodatiebeheer, ticketing, kassabeheer, zaalverhuur en inschrijvingen van álle aanbieders in een regio brengen we nu samen in één applicatie met een integratie met Digitaal Vlaanderen zoals bijvoorbeeld Mijn burgerprofiel. Zo is het gedaan met de verschillende, niet gebruiksvriendelijke systemen, verouderde software en formulieren en krijgen ouders eindelijk een duidelijk overzicht. Gemeenten, ouders en organisatoren kunnen zo weer met de essentie bezig zijn.”

Bart Van Herck: “Wanneer bijvoorbeeld een mama haar kind wil inschrijven voor een jeugdkamp is het niet meer nodig om de alle informatie die wordt gevraagd telkens in te vullen in de verschillende systemen die nu worden gebruikt. Met deze software neemt Tactics zijn maatschappelijke rol op. Verenigingen hebben niet altijd de middelen, de kennis en de tijd om goeie software te bouwen of ze kiezen systemen die niet afgesteld zijn op hun noden. Daar willen we nu grondig verandering in brengen zodat alle naschoolse organisaties digitaal geprofessionaliseerd worden en onderling beter kunnen samenwerken.” Luwio verhoogt zo het gebruiksgemak voor zowel de gemeenten en organisatoren als de bezoekers van de faciliteiten.

De nieuwe software biedt bovendien een antwoord op de ambities die de Vlaamse overheid uitschreef in haar BOA-decreet. De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers zoals onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport zo goed mogelijk samenwerken.

Tactics is al vele jaren expert binnen de ontwikkeling van software voor de kinderopvang. Orens: “Met Luwio zien we de mogelijkheid om onze expertise van al die jaren te bundelen en zo een antwoord te bieden op het BOA-decreet van de Vlaamse overheid.”

Dit artikel werd gepubliceerd in :