BOA-Decreet: Hoe Luwio lokale besturen ondersteunt bij integratie van opvang en activiteiten | Tactics Skip to main content
nl
en

BOA-Decreet: Hoe Luwio lokale besturen ondersteunt bij integratie van opvang en activiteiten

In Vlaanderen wordt er volop gewerkt aan het realiseren van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Het nieuwe BOA-decreet, dat in 2021 van start ging en tot 2025 geleidelijk wordt uitgerold, heeft drie hoofddoelstellingen:

 1. Ontplooiingskansen voor kinderen: kinderen krijgen meer speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, terwijl ze ook de keuzevrijheid en het recht op rust behouden.
 2. Ondersteuning van ouders: ouders worden in staat gesteld om werk, opleiding en gezinsleven gemakkelijker te combineren.
 3. Toegankelijk en betaalbaar aanbod: het creëren van een aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, wat bijdraagt aan een harmonieuze samenleving.
   
Luwio als oplossing

Met dit decreet wordt er gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen alle lokale spelers zoals onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport. Het lokaal bestuur speelt hierin een regierol en werkt samen met verschillende partners om een lokaal buitenschools beleid uit te stippelen en uit te voeren. Dit betekent dat iedere gemeente of stad een beleid op maat kan ontwikkelen, gebaseerd op de specifieke noden en interesses van de kinderen en gezinnen in hun omgeving.

“Kinderen en ouders moeten vaak kiezen voor ofwel opvang, of een activiteit. Dit decreet wil lokale besturen, vrijetijdsactoren en kinderopvang stimuleren om samen te werken zodat ouders en kinderen meer kunnen kiezen.” ”

-

Hoe wordt deze ambitie realiteit?

De uitrol van het BOA-decreet begon in 2021 en loopt tot eind 2025. Gedurende deze overgangstermijn krijgen lokale besturen de tijd om een lokaal BOA-beleid te ontwikkelen en te implementeren. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met diverse partners binnen een lokaal samenwerkingsverband, dat kan bestaan uit onder andere scholen, cultuur- en sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en ouders.
Het lokaal bestuur beslist over de besteding van de beschikbare middelen en werkt samen met partners aan de volgende punten:

 • Noden en interesses: identificeren wat de specifieke behoeften en interesses van de kinderen en gezinnen zijn.
 • Huidig aanbod: evalueren welk aanbod van BOA er al is en waar aanvullingen nodig zijn.
 • Actieplan: bepalen welke acties ondernomen moeten worden om het aanbod te optimaliseren en waar mogelijke samenwerkingen kunnen ontstaan.

Het decreet legt bijzondere nadruk op kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met specifieke zorgbehoeften en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur. Tegen 1 januari 2026 moeten de lokale besturen en hun partners klaar zijn om effectief aan de slag te gaan.
 

Luwio: onze oplossing voor het BOA-Decreet

Bij Luwio begrijpen we de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van het BOA-decreet. Daarom hebben we een totaaloplossing ontwikkeld die aansluit bij de behoeften van lokale besturen en hun partners. Onze geïntegreerde software centraliseert activiteitenbeheer, verhuur, kassabeheer en ticketing, waardoor vrijetijdsbeheer efficiënter en effectiever wordt.

Voordelen van Luwio voor burgers

Onze software biedt tal van voordelen voor ouders en kinderen:

 • Centralisatie van informatie: alle informatie over opvang en activiteiten wordt gecentraliseerd, waardoor ouders gemakkelijk toegang hebben tot de benodigde gegevens gedurende de loopbaan van hun kind.
 • Gebruiksvriendelijkheid: via één platform kunnen ouders facturen opvragen, communicatie opvolgen en medische fiches beheren. Eén platform betekent ook maar één licentiekost, zo kan je meer doen met minder middelen.
 • Vermindering van administratieve last: de administratieve last wordt aanzienlijk verminderd, wat de communicatie en opvolging vereenvoudigt voor alle betrokken partijen.

Met Luwio bieden we een oplossing die niet alleen de administratieve processen stroomlijnt, maar ook bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het BOA-decreet. Door ouders en kinderen meer keuzevrijheid te geven en lokale besturen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten, dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien.

Met je eigen ogen zien hoe Luwio een oplossing kan bieden voor jouw organisatie?

Contacteer ons