Kinderopvang stad Leuven

Voor het proefproject Centraal Loket Kinderopvang (CKO) van de Stad Leuven ontwikkelden we centraal aanmeldingsregister voor alle opvangvragen voor voorschoolse en buitenschoolse opvang als ook opvang van zieke kinderen.

Alle deelnemende verblijven (alle verblijven binnen de stadsgrenzen) krijgen toegang tot hun deel van de wachtlijst en kunnen via een uitgebreide planningsmodule opvangvragen beantwoorden.

Na inschrijving van een kind kan ook de volledige dossieropvolging via het systeem gebeuren (t/m registratie en facturatie). Deze dienst wordt gratis aan alle deelnemende verblijven aangeboden.

Layout en design was aangeleverd door stad Leuven zelf.

Link

Ga naar het project via volgende url: kinderopvangleuven.be

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be