Kinderopvang stad Gent

Voor de stad Gent ontwikkelden we in opdracht van Digipolis Gent een centraal aanmeldingsregister voor alle opvangvragen voor voorschoolse opvang. Alle deelnemende verblijven (alle verblijven binnen de stadsgrenzen) krijgen toegang tot hun deel van de wachtlijst en kunnen via een uitgebreide planningsmodule opvangvragen beantwoorden.

Na inschrijving van een kind kan ook de volledige dossieropvolging via het systeem gebeuren (t/m registratie en facturatie). Deze dienst wordt aan alle deelnemende verblijven aangeboden.

Hiernaast werd in 2014 tevens de opdracht gegeven om deze toepassing uit te breiden met modules ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang. (in ontwikkeling)

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be