Vormingscentrum HIVSET

Het vormingscentrum organiseert bijscholingscursussen voor professionelen uit de medische sector. Ze deden beroep op Tactics bvba voor de ontwikkeling van een applicatie voor trajectbegeleiding, cursistenadministratie, planning van lessenroosters, facturatie, communicatie en meer.

Link

Ga naar het project via volgende url: vormingscentrum.hivset.be

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be