Verenigingendatabank stad Antwerpen

Voor de stedelijke vzw Antwerpen Sportstad implementeerden we een platform voor beheer van personen en verenigingen. Initieel was deze toepassing hoofdzakelijk gericht op online/offline inschrijving op diverse soorten activiteiten en de facturatie daarvan.

In latere fases werd dit platform verder uitgebreid met diverse maatwerk- en standaardmodules. Zo omvat dit platform, dat ondertussen hernoemd werd naar ‘De verenigingendatabank’ onder meer subsidiedossiers, opvolgingsdossiers, een uitleendienst. Diverse ondersteunende modules zorgen onder andere voor facturatie en betalingsopvolging, formulierenontwikkelaar, documentbeheer en communicatie, zowel digitaal als op papier. Een krachtige, generieke module biedt gebruikers de mogelijkheid om zelf dossiers op te stellen, met divers formulieren, processen en communicatieflows.

Via een uitgebreid publiek portaal kunnen burgers zich onder andere inschrijven op activiteiten, materiaal reserveren, subsidies aanvragen en meer. Ook verenigingen kunnen online subsidiedossiers indienen en opvolgen.

Links

Deze applicatie bestaat uit verschillende onderdelen:

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be