Case studies

Verenigingendatabank

Softwareplatform voor de stedelijke vzw Antwerpen Sportstad om de opdrachten van de Stad Antwerpen te beheren. [lees meer]

Kinderdagverblijven Leuven

Aanmeldingsregister voor het Centraal Loket Kinderopvang om aanvragen te beheren voor buiten- en voorschoolse kinderopvang, en de opvang van zieke kinderen. [lees meer]

Tactics bvba | Starrenhoflaan 14, 2950 Kapellen | +32 3 665 25 22 | fax +32 3 665 33 29 | info@tactics.be